Izolační skla | výroba izolačních sklel

http://www.stoproseni.cz/
Mirror heat Problemy oken Bezrámové zasklení Meziskelní žaluzie SKLO S Ug=0,3W/m2K Chytré sklo
Jste zde: Úvod > Produkty > INTERM TF TOP

INTERM TF TOP

Ke stažení
Produktový list

Existuje mnoho typů prostor, pro které je osvětlení dopadající ze střešní konstrukce nejvýhodnější, protože je rovnoměrné a prakticky vylučuje nechtěné zastínění. Negativním důsledkem je však vystavení prostor vlivu procházející solární energie od přímého slunce. Zasklení se proto navrhuje tak, aby tento nepříjemný efekt eliminovalo, aby lidé pohybující se uvnitř nebyli vystaveni přímému vlivu záření. Kolmý dopad slunečních paprsků rovněž zintenzivňuje prosvětlování prostor, proto se mnohdy redukuje až na hodnoty kolem 30%. Na první pohled se může zdát takto nízká míra prosvětlení závadná, ale efekt ničím nestíněného dopadu světla kolmo z vrchu do interiérů bez ztrát pohlcováním a stíněním v konečném důsledku převáží a v praxi lze dosahovat uspokojivých světelných poměrů. Izolační skla s tepelnými fóliemi dokážou nejlépe vyhovět všem takto kladeným požadavkům.

Zhoršení izolačních schopností v šikmém a vodorovném zasklení

Zhoršení izolačních schopností v šikmém a vodorovném zaskleníDůležitým faktorem v šikmém nebo vodorovném zasklení je izolační schopnost. Princip izolace v zasklení je dán příznivým způsobem cirkulace plynu uvnitř izolačního skla, který cirkuluje od spodního okraje k hornímu a naopak z důvodu rozdílných teplot plynů v různých částech izolačního skla, čímž nedochází k přímému předávání tepla prostřednictvím plynu mezi skly. Běžné izolační sklo náklonem ze svislé polohy do polohy šikmé 45° zhorší součinitel prostupu tepla až o 32 %. Izolační sklo s meziskelními tepelnými fóliemi vykazuje zhoršení tepelně izolačních vlastností při přechodu do šikmé 45° polohy pouze o nepatrných 1-3%. Je to proto, že meziskelní tepelná fólie vždy spolehlivě oddělí prostor mezi skly na dvě nezávislé komory a tím brání k přímému předávání tepelné energie mezi skly i v šikmém nebo vodorovném náklonu.

 

Pro více informací nás kontaktujte na naši zelenou linku 800 101 164.

 

nahoru

Copyright 2023 © Izolační skla a.s.