Izolační skla | výroba izolačních sklel

http://www.stoproseni.cz/
Mirror heat Problemy oken Bezrámové zasklení Meziskelní žaluzie SKLO S Ug=0,3W/m2K Chytré sklo
Jste zde: Úvod > Produkty > Protisluneční ochrana - solární zisky

Protisluneční ochrana - solární zisky

prostup slunečního záření (solární faktor - g) se volí podle typu budov, orientace vůči světovým stranám atd, hodnoty g se pohybují v širokém rozmezí od 20 do 60%

Protisluneční ochrana - solární zisky

Na okna orientovaná na jižní a západní strany dopadá v letních měsících obrovské množství slunečního tepla, které může dosahovat intenzity až 1000 W/m2. Pokud nejsou okna zastíněna prochází do interiéru teplo, které je akumulováno a po skončení svitu sekundárně vyzařováno. Tento fakt výrazně zhoršuje komfort v místnosti a někdy nezbývá nic jiného než instalovat drahá a energeticky náročná klimatizační zařízení, nebo montáž stínící techniky. Dodatečná instalace stínících prvků, pokud má být účinná, ale opět znamená nemalé navýšení nákladů.
Efektivnějším řešením je potlačení prostupu slunečního záření samotným sklem. Neustálé zdokonalování technologie pokovování umožňuje selektivně regulovat prostup viditelného světla a slunečního záření. Solární faktor g je možné snížit až na hodnotu kolem 20%.
Na druhou stranu sluneční záření představuje v zimním období tepelné zisky. S touto energií zadarmo pracují tzv. Pasivní domy, které s ní po většinu chladných měsíců vystačí. Již při jejich návrhu se ale řeší odstínění letního slunce, ať konstrukcí budovy nebo důmyslnou stínící technikou.

Porovnání světelných a solárních parametrů

Název skla Tvis (%)g (%)RHG (W/m2)Tuv (%)
Izolační dvojsklo 1.1815843020
Izolační trojsklo 0.671453318
INTERM TF PASIV 70/607060462<0.5
INTERM TF PASIV 70/506654394<0.5
INTERM TF SPORO STANDART6948354<0.5
INTERM TF SPORO SUPER6235258<0.5
INTERM TS SELECT 60/306334233<0.5
INTERM TF SPORO EXTRA6027197<0.5
Tvis .. propustnost viditelného světla | g ... solární faktor | RHG ... absolutní intenzita tepelného toku | TUV…..propustnost ultrafialového záření

Absolutní intenzita tepelného toku je udávána v jednotkách W/m2 a vyjadřuje množství energie, které projde zasklením do interiéru z celkového množství 783 W/m2 radiační energie dopadající na vnější povrch skla.

Relativní intenzita tepelného toku, tzv. solární faktor g, vyjadřuje v procentech množství energie, která projde zasklením do interiéru z celkového záření dopadajícího na povrch vnějšího skla.

 

Pro více informací nás kontaktujte na naši zelenou linku 800 101 164.

 

nahoru

Copyright 2022 © Izolační skla a.s.